Socialpædagogisk døgninstitution for udsatte unge i alderen 14 - 18 år.

Når en ung indskrives

Læs mere om at bo på Allégården.


Spørgsmål om det at flytte ind på AG

I begyndelsen kan/vil du have mange spørgsmål.
Vi vil på bedste vis prøve at hjælpe dig så godt ind i huset som muligt.

Formøde

Som oftest afholder vi et møde, hvor du sammen med sagsbehandler og evt. forældre vil blive fortalt lidt om, hvad Allégården er for et sted. Du får selvfølgelig også mulighed for at fortælle lidt om dig selv. Da AG er et stort hus, er der nogle regler og rammer, man skal efterleve. Disse vil du blive oplyst om, og selvfølgelig bliver de gentaget, når du er flyttet ind, da det kan være svært at huske alt. Udover jer vil en kontaktpædagog og vores socialrådgiver være til stede. Du vil have mulighed for at stille spørgsmål samt blive vist rundt og se dit kommende værelse.

Sådan er den første dag

Første dag går som regel med at få indrettet sig på værelset og få hilst på de andre der bor og arbejder på AG. Det er også her du sikkert har en masse spørgsmål som vi sammen prøver at finde rundt i. Ellers bliver du stille og roligt præsenteret for dagligdagen på AG.

Kontaktpædagog

På Allégården bliver du knyttet til et team, der varetager kontakten til dig og din familie/netværk. Du vil få din egen kontaktpædagog, men alle pædagoger kan/vil være dig behjælpelig, når du har behov for det.
Det er din kontaktpædagog, der hjælper dig med de praktiske ting som lommepenge, tøjpenge, vejen til skolen mm. Men det er også kontaktpædagogen der overordnet sørger for, at du har det godt hos os, og at du kommer godt ind i huset og får mødt de andre unge samt personale.

Skole, job eller uddannelse?

Når du bor på AG er det på mange måder som hvis du boede hjemme. Vi har en forventning om at du passer din skole og laver dine lektier. Er der en grund til at du ikke går i skole, har vi en forventning om at du så passer et arbejde eller er i gang med en anden form for uddannelse.

Dagligdagen

En normal hverdag består i at alle unge bliver vækket/eller selv står op, får sig noget morgenmad – evt. smører en madpakke og tager i skole.
Efter skole har man mulighed for evt at deltage i fritidsaktiviteter, få lavet lektier, være sammen med venner eller bare slappe lidt af i huset.
Vi spiser fælles aftensmad på etagerne og hygger efterfølgende i fællesstuerne. Når kl bliver 23, bliver stuerne lukket af og det er tid til finde på eget værelset igen.
I weekenderne er der mulighed for at sove lidt længere og blive lidt længere oppe sammen i vores fællesstuer.

Mad og spiseforhold

Morgenmaden laves af medarbejderne og indtages efterhånden som beboerne står op. Om eftermiddagen er der mulighed for at lave the og kaffe og om aftenen er der fællesspisning. Der tages i vid udstrækning hensyn til de enkelte beboeres præferencer og ønsker til mad. Der vil altid være mulighed for halalkød, når der er beboere der ønsker dette. Gæster kan spise med, når det er aftalt på forhånd. Medarbejderne står som udgangspunkt for madlavning, men beboerne er meget velkomne til at deltage. Aftensmåltidet er et naturligt samlingspunkt og udgangspunkt for socialt samvær.

Aktiviteter /traditioner.

Beboerne deltager i daglige gøremål på Allégården som oprydning og rengøring af eget værelse, afrydning og opvask efter sig selv, tøjvask m.v. Der er mulighed for deltagelse i madindkøb og madlavning. Eftermiddag og aften er der fælles hygge og fælles spisning. Derudover er der hygge i fællesrummene, f.eks med TV og spil. Man kan efter aftale have venner på besøg eller selv besøge venner.


Fritidsaktiviteter udenfor huset er også en mulighed, f.eks fitness.


Ca. en gang om måneden er der ungemøde med efterfølgende aktivitet, f.eks bowling eller boldspil.


Med jævne mellemrum er beboerne på ture ud af huset med deres kontaktpædagog, f.eks på cafébesøg, ture i forbindelse med tøjindkøb eller på sightseeing i byen.


Efter behov og økonomi er der grillaftener, fodbold og fælles ture ud af huset, f.eks i biografen eller Tivoli. Desuden har vi vores årlige julefest samt skiferie og sommeraktiviteter.


Når du flytter fra Allégården er du altid velkommen til at kigge forbi. Vi har ofte besøg af gamle unge.


Vi holder ”Åbent hus” for gamle beboere to gange om året. Det foregår den første mandag i JUNI og DECEMBER måned.


Her mødes vi med dem der dukker op og har en hyggelig aften, hvor der bliver snakket om ”gamle dage”, nutid og fremtid.

Du kan få en reminder ved at være medlem at Facebook gruppen ”Allégården – besked om aftener for gamle beboere.
Målsætning og samarbejde om den unge.