Socialpædagogisk døgninstitution for udsatte unge i alderen 14 - 18 år.

Studerende på Allégården

Kriterier for at være studerende på Allégården.

For at være studerende på Allégården, forventer vi, at du er dit ansvar bevidst. Dette skal forstås ud fra at vores målgruppe og dennes alder. Vi har brug for studerende der kan gå ind og tage et ”voksenansvar”. 

Arbejdstider som studerende på Allégården.

Når man er studerende på AG, vil man skulle arbejde 30 timer i gennemsnit pr. uge. Man skal arbejde ud fra et skema man lægger sammen med sin praktikvejleder, der både indeholder morgenvagter, dagvagter og aftenvagter.

Under praktikken får den studerende mulighed for at tage et par nattevagter sammen med en af de faste nattevagter.

Muligheder for tværfagligt samarbejde

På Allégården har vi udover socialpædagoger, en socialrådgiver samt en psykolog ansat. Her vil der være mulighed for at aftale møder, hvor man kan få information vedr. deres arbejdsfunktion.

Yderligere har vi en bred vifte af andre samarbejdspartnere, som fx Frederiksberg kommune og deres sagsbehandlere, skolerne i nærmiljøet, støtte- kontakt personer, værger m.m. Dette er en del af arbejdet på AG, så det vil være en del at den studerendes arbejdsflade.

Hvilken pædagogik arbejder vi ud fra?

På AG arbejdes der indenfor den systemiske/narrative tilgang. Dette er en uddannelse hele personalegruppen har været en del af.
Desuden er omsorgspædagogikken en stor del af vores arbejde.

Praktikstedsbeskrivelse & uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse & uddannelsesplan