Bøgen - en forebyggende indsats for unge i samarbejde med deres forældre.

Organisering

Organisation:

Bøgen er en afdeling i organisationen Ungdomscentret Allégården, der er en selvejende institution med fast driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune. Bøgen er en del af Ungdomscenter Allegårdens samlede pædagogiske tilbud til Frederiksberg Kommune, ligesom Bøgen organisatorisk indgår som del af Ungdomscentret og dens personalegruppe på 36 medarbejdere. Bøgen er repræsenteret i MED-udvalget og ledelsesgruppen, ligesom den deltager i den samlede organisations personalemøder og temadage, der begge finder sted 4 gange årligt.