Bøgen - en forebyggende indsats for unge i samarbejde med deres forældre.

Personalet

Personale:

I Bøgen er der ansat en afdelingsleder samt to assistenter. Alle er pædagogisk grunduddannet og med efteruddannelser som familieterapeut, myndighedsarbejde ift. unge, koordinator ift. Ungdomssanktioner, samt ledelsesuddannet.

Afdelingslederen startede Bøgen op i 2002, én er ansat i 2008 og én i 2015.

Bøgen` medarbejdere modtager supervision af ekstern supervisor hver 6. uge. Bøgen` medarbejdere opkvalificeres løbende ved deltagelse i hele organisationens uddannelses-/kursus forløb, samt temadage, eller ved afdelingen selv søger inspiration og udvikling enten ved individuelle kurser eller for afdelingen i fællesskab.