Bolig med støtte for 16 - 23 årige

Gæster

Gæster
Det er selvfølgelig tilladt at have gæster. Som hyblist har man ansvaret for sine gæster. Man har ansvaret for at gæsterne opfører sig ordentligt. Det er ikke tilladt at have gæster permanent boende/sovende pa sit hybelværelse. Det er ikke tilladt at have gæster på værelset uden at man selv er til stede.
Beboerne har det fulde ansvar for, at deres gæster overholder husordenen. Det er ikke tilladt at overdrage sin nøgle til sine gæster.

Forsikring
Allegården har ikke en forsikring som dækker hyblisterne. Dvs. Allegården dækker ikke tyveri fra værelserne.

Generelt
Alle er pligtige til at medvirke til, at yderdørene holdes lukkede. Alle er pligtige til at medvirke til, at uønskede gæster ikke lukkes ind. Hyblisterne ma ikke lukke personer ind, som ikke er deres personlige gæster.
Mister man sin nøgle til værelset eller porten skal man selv betale for en ny og en evt. omstilling af låsen.
Man ma ikke udlevere sin nøgle til andre.