Bolig med støtte for 16 - 23 årige

Husorden

Værelserne
Beboerne skal holde deres værelser i ren og ryddelig stand. Vægge, træværk og inventar ma ikke males.

Husdyr
Der ma ikke holdes husdyr af nogen art.

Fællesfaciliteter
lnventar og løse genstande ma ikke fjernes uden tilladelse. Badeværelser, toiletter og køkkener skal efter brug efterlades i ren og ryddelig stand.
Affald m.v. ma ikke henstilles på gange og andre steder i huset, men skal bæres ned i affaldsspandene i gården.

Vaskemaskine/Tørretumbler
Stilles gratis til disposition, dog ska I man selv sørge for vaskemidler m.v. Til gengæld forventes beboerne at opretholde orden omkring maskinerne ved etablering af vasketurnus.

Cykler og knallerter
Skal henstilles i cykelstativerne i gården.

Musikanlæg, radio, tv, mm.
Skal altid bruges fornuftigt. Det ma aldrig være til gene for andre beboere og naboer. Henstillinger om at dæmpe styrken skal straks efterkommes.

Euforiserende stoffer og alkohol
Husets beboere og gæster ma ikke være i besiddelse af eller indtage nogen form for euforiserende stoffer. Overdreven indtagelse af alkohol ma ikke finde sted.

Gæster fra ungdomspensionen
Up. beboere skal altid rette sig efter hvad pædagogen siger og efterleve krav om at forlade Hyblerne, hvis dette findes nødvendigt.