En selvejende døgninstitution, som har driftoverenskomst med Frederiksberg kommune.

Organisation

Driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune.
Visitation foregår igennem Frederiksberg kommune.

Bestyrelsen

Vakant

Flemming Brank

Søren Sievers

Søren Juel Nielsen

Per Bjørnsholm

Ledelsesgruppe

Vakant

Susanne Stemann

Bettina Larsen

Bruno Dahl

Jan Otto Schaumann