En selvejende døgninstitution, som har driftoverenskomst med Frederiksberg kommune.

Vores forstander gennem 10 år er gået på pension.

Forstander søges.

FORSTANDER søges til UNGDOMSCENTRET ALLÉGÅRDEN

FREDERIKSBERG.

 

Vi søger en erfaren og visionær forstander. Du skal samarbejde med bestyrelse og medarbejdere om at profilere, udvikle og sikre kvaliteten i arbejdet med udsatte unge.

Du skal have en socialfaglig/pædagogisk professionsuddannelse med relevant efter- og videreuddannelse.

Herudover ledelseserfaring og erfaringer fra døgninstitutionsområdet.

 

Stillingen ønskes besat 1.3.2018.

 

Ungdomscentret Allégården er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Institutionen hører organisatorisk under Familieafdelingen, som vi har et tæt samarbejde med.

Ungdomscentret består af:

  • Allégården døgnafdeling - (14 pladser)
  • Allégården hybelafdeling - udslusning (8 pladser)
  • Afdeling Bøgen - forebyggende indsats for hjemmeboende unge og deres familier (12 pladser)
  • Afdeling Smallegade - tilsynsafdeling for eksterne unge (22 pladser)

 

Alle pladser på døgnafdelingen og hyblerne er pt. forbeholdt unge uledsagede flygtninge. Udover at danne ramme om beboernes liv, udvikling og integration, skal vi udrede de unge.

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Søren Juel Nielsen, tlf.: 40946480 eller kst. forstander Susanne Stemann tlf. 33260663.

Ansøgningsfrist er mandag d. 27. november 2017, kl. 12. Ansøgning via www.jobnet.dk.

 

 

 

Stillingsbeskrivelse for Forstander på Allégården.

 

Forstanderen har det overordnede økonomiske og pædagogiske ansvar for hele Allégården.

Forstanderen sikrer, at de økonomiske og menneskelige ressourcer anvendes bedst muligt, herunder at der er den fornødne effektivitet og fleksibilitet i opgaveløsningen.

Forstanderen sikrer, at der er et højt kvalitativt pædagogisk og behandlingsmæssigt miljø¸ på Allégården, som er i overensstemmelse med de overordnede pædagogiske værdier.

Forstanderen sikrer igennem samarbejde med bl.a. afdelingslederne og personale, at de har det fornødne overblik over de menneskelige og økonomiske ressourcer på hele Allégården.

Forstanderen sikrer, at de unge der er indskrevet på Allégården, er velplaceret og at de trives og udvikler sig under indskrivningen.

Forstanderen sikrer, at der er åbenhed og troværdighed i de samarbejdsrelationer Allégården indgår i.

Forstanderen sikrer, at de ledelsesmæssige opgaver og ansvar løses i et tæt samarbejde med afdelingslederne.

Forstanderen sikrer, at der sker en fortsat uddelegering af ansvar og opgaver til personalet.

Forstanderen sikrer, at der er en innovativ kultur og at visioner og ideer trives og udvikles på Allégården.

Forstanderen sikrer, at Allégårdens strategier løbende opdateres ved at forholde sig konkret til de relationer, vi indgår i bl.a. i forhold til omverdenen.

 

Særlige opgaver.

Det daglige administrative og økonomiske ansvar, herunder fortløbende tilpasning af økonomiske ressourcer.

Den udadvendte kommunikation og markedsføring af Allégården.

Den interne kommunikation på Allégården.

Overenskomster og aftaler for personalet - herunder forhandling med de faglige organisationer vedrørende løn og afskedigelse.

Arbejdsmiljøet og personalepolitikken på Allégården.

Alt vedrørende bygninger og huslejekontrakter mv.

Forsikring og dokumentation.

Dagsorden og ledelse af møderne i ledelsesgruppen.

Sikkerhedsleder for hele Allégården.

Deltagelse i bestyrelsesmøder.

Deltagelse i forstandermøder med forvaltningen.

Den samlede organisation Allégården består af afdelingerne Døgn og Hybelafdeling samt Bøgen og Smallegade.

Det overordnede ansvar har bestyrelsen for Allégården, som igennem forretningsorden og vedtæ¦gter har uddelegeret ansvar til forstanderen. Der afholdes 4 bestyrelsesmøder om året.

Ved regnskabsafslutning deltager revisor.