Allégården er en selvejende institution for udsatte børn, unge og deres familier.

Tre nye 12 ugers gruppetilbud - opstart januar 2024

Gruppeforløbene vil strække sig over 12 gruppegange af 2 timers varighed ugentligt, fordelt på mellem 6 - 8 unge. Visitation sker via Familieafdelingen, Frederiksberg Kommune. Grupper: Mistrivsel, alder 15 - 18 år Skoleværing, alder 12 - 16 år Sorg, alder 15 - 23 år

AlléCaféen

Hver onsdag kl. 16.00 - 20.00

Caféen er for unge i alderen 15 - 23 år der er tilknyttet Allégården.

  • Fællesspisning
  • Hver anden onsdag mulighed for at økonomirådgivning. Vi samarbejder med WeShelters frivillige rådgivning.
  • NADA-cafe
  • Månedlige temaaftner