Allégården er en selvejende institution for udsatte børn, unge og deres familier.

Tilgang

Hvert menneske og hvert møde er unikt. For os handler det om at gøre børnene, de unge og deres familier i stand til at håndtere deres eget liv selv med så meget selv og medbestemmelse som muligt. Det er i kombinationen af vores faglige fundament og fleksible tilgang til opgaven, at vi formår at skabe trivsel og handling hos den enkelte. For os starter det altid med det gode samarbejde der er funderet på vores værdier om ordentlighed, gennemsigtighed og nysgerrighed. Vi er et hus dybt funderet på Frederiksberg, der er kendetegnet ved, at vi skaber plads til alle med et professionelt såvel som et personligt hjerterum.